• +381(0)23771846*+381(0)691771846

  • Sonje Marinković 20, Novi Bečej, 23272, Srbija

  • Radnim danima 07:20h - Subota 10:11h

Potpisani ugovori o saradnji sa dve osiguravajuće kuće, DUNAV, DDOR

U prethodnom periodu potpisali smo ugovore o saradnji sa osiguravajućim kućama:
DUNAV OSIGURANJE i ZDRAVO DA STE

Korisnici dobrovoljnog/dopunskog osiguranja ovih  osiguravajućih kuća mogu u
https://poliklinikakovac.rs/
ostvariti  prava na prevenciju , dijagnostiku i lečenje bolesti u skladu sa ugovorima potpisanim sa ovim kompanijama.
Uskoro potpisivanje ugovora i sa drugim osiguravajućim kućama, kako bi  zdravstvene usluge koje pružamo  u našoj poliklinici bile dostupne  većem broju građana.